Galleries
speech of master O.Berahna Massoum at the ceremony in Dari
speech of master O.Berahna Massoum at the ceremony in Dari
speech of master O.Berahna Massoum in Turkish
speech of master O.Berahna Massoum in Turkish
Sardars Mahmud Tarzi& Ömer Tarzi
Sardars Mahmud Tarzi& Ömer Tarzi
attendants all together
attendants all together
Family Tarzi&Massoum; celebrating
Family Tarzi&Massoum; celebrating
Sardar O.Tarzi with his bust.
Sardar O.Tarzi with his bust.
receiving the bust
receiving the bust
Speech of Sardar O.Tarzi at the ceremony
Speech of Sardar O.Tarzi at the ceremony
master Massoum, Melike Tarzi, Sardar O.Tarzi
master Massoum, Melike Tarzi, Sardar O.Tarzi
with master O.Berahna Massoum
with master O.Berahna Massoum